Przeszukaj serwis
wyjazdy@onefun.pl   +48 515 505 310

Przesyłamy propozycję podziału na jachty podczas rejsu Żuławy 2024

Podstawowe kryteria podziału to: płeć oraz wiek/ czas zapisu. Staraliśmy się dzielić łódki kluczem 4 Panie, 3 Panów, w niektórych przypadkach to się nie udało, więc kwestia rozmieszczenia wewnątrz łódki pozostaje do ustalenia przez załogi. Jako dorośli ludzie na pewno osiągniecie porozumienie ponad podziałami w tej materii. 

Numer jachtu oraz miejsca w autokarze podane są w lewej kolumnie, po prawej kolumnie dane skippera (pogrubiony) oraz uczestników.

Proszę nam zawierzyć co do podziału. Rozmawiamy z Państwem – porównujemy dynamikę wypowiedzi i poczucie humoru, część osób znamy osobiście, znamy ich preferencje, część po prostu zgłosiła się nieco za późno… Jachty J1-J4 to Antila 27.

J1 Antila 27
  Krzysztof Bronikowski
1 Emilia Kozl
2 Wiesław Zarz
3 Dorota Sara
4 Maciej Schne
5 Marcin Musi
6 Wojciech Win
7 Ewelina – pilot
8  
   
J2 Antila 27
  Paweł Świątek
1 Wiesława Dzia
2 Anna Adam
3 Justyna Kraw
4 Agnieszka Blas
5 Roman Rynk
6 Tadeusz Szec
7 Laurence Cher – mesa
8  
J3 Antila 27
  Paweł Radyno
1 Anna Dzie
2 Anna Żda
3 Katarzyna Przy
4 Katarzyna Kuch
5 Paweł Trze
6 Patryk Mani
7 Wojciech Dziw vel Tarn -mesa
8  
   
   
J4 Antila 27
  Kacper Wysocki
1 Izabela Gaw
2 Marta Chud
3 Emilia Zabo
4 Justyna Klucz
5 Michał Urba
6 Krzytszof Trzp
7 Adam Kłacz -mesa
8  
Zapisz się
Facebook