Przeszukaj serwis
wyjazdy@onefun.pl   +48 515 505 310

W związku z wydarzeniami wojennymi mającymi niebagatelny wpływ na koszty imprez turystycznych:

  • wzrosty kursów walut CHF/ PLN z 4,36 na 4,88 (ponad 11%) EUR/ PLN z 4,70 na 4,90 (ok. 5%)
  • wzrosty cen paliw/ transportu z 5,50 na 7,50 zł/ litr (wzrost o 27%) z dalszą perspektywą podwyżek 

Nie mając innych środków ochrony kosztowej wyjazdów (Ustawa – Art.  45.  – zmiany cen po zawarciu umowy o udział w imprezie turystycznej – przewiduje możliwości walidacji cen imprez turystycznych tylko z 21 dniowym wyprzedzeniem) podjęliśmy decyzję o zawieszeniu programu lojalnościowego w okresie 5 marca – do odwołania.

 

1.1 W posiadanie karty stałego klienta wchodzą osoby, które były z nami na:

a) 2-3 wyjazdach: karty z oznaczeniem serii A – zniżka 5%
b) 4 i więcej wyjazdów – karty z oznaczeniem serii B – zniżka 10%

Przekazanie odbywa się osobiście na początku lub pod koniec wyjazdu. W przypadku jego braku prosimy o informację na e-mail: wyjazdy@onefun.pl
Rabaty dotyczą wszystkich przyszłych ofert wyjazdów turystycznych prezentowanych na stronach OneFun.pl przy wykupie bezpośrednim (nie przez agentów czy pośredników).

Maksymalna suma zniżki na pojedynczy wyjazd wynosi 300 złotych. Dotyczy to również wyjazdów osób, które przeniosły środki w związku z pandemią COVID-19. Zapis ten obowiązuje od 1 stycznia 2022.

1.2  Aby uzyskać rabat należy przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego podać numer karty w polu Uwagi do nas/ kod rabatowy

1.3 Promocje typu first minute, last minute nie łączą się z posiadaniem karty stałego klienta – tym samym nie sumujemy zniżek w ten sposób.
Zakup wyjazdu przez agenta nie skutkuje naliczeniem się wyjazdu do puli karty.

1.4 Karta fizycznie musi być gotowa do wglądu przy wejściu do autokaru na wyjazdach, przy których została ona użyta podczas procesu rezerwacyjnego. Brak karty fizycznie powoduje ustanie jej ważności na wszelkie kolejne wyjazdy nie nalicza się już z jej tytułu żadnych zniżek, a numer karty asygnowany jest innej osobie.

1.5 Karta nie jest transferowalna – każdy numer karty ma przypisane dane osobowe jej posiadacza

1.6 Karta nie jest zbywalna – nie można jej odsprzedawać, użyczać ani przekazywać osobom trzecim

1.7 W przypadku braku aktywności karty przez okres 2 lat (liczonych od ostatniego wyjazdu, na który została użyta) traci ona swoją ważność i przechodzi na inną osobę

1.8 Karta Stałego Klienta wydawana jest na czas nieokreślony z wyłączeniem sytuacji z punktów: 1.4, 1.5, 1.6, 1.7

1.9 Karta uszkodzona w sposób uniemożliwiający jej identyfikację nie będzie honorowana.

2.0 W razie zniszczenia, zgubienia, kradzieży lub innej utraty Karty Stałego Klienta , Karta nie podlega wymianie.

2.1 Zastrzegamy sobie prawo zawieszenia lub zakończenia programu Karty Stałego Klienta w każdym momencie. Nie pozbawia to jednak uprawnień osób, które nabyły Kartę przed dniem zawieszenia lub zakończenia programu Karty Stałego Klienta

2.2. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Karty Stałego Klienta  w każdym momencie. Jednakże osoby, które nabyły Kartę Stałego Klienta przed dniem zmiany niniejszego Regulaminu, zachowują wynikające z Karty uprawnienia.

Regulamin KARTY STAŁEGO KLIENTA:

Właścicielem portalu i klubu podróżniczego dla singli OneFun.pl jest: Biuro Turystyki Aktywnej LA-VENTURA, ul. 11 listopada 45d/2, 17-300 Siemiatycze, które działa jako agent turystyczny (w stosunku do oferty Organizatorów innych) oraz jako Organizator Turystyki (oferta własna) na podstawie oraz w zakresie przedstawionym w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 nr 223  poz. 2268). Posiadamy wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku nr 13/2014. Posiadamy gwarancję ubezpieczeniową organizatora turystyki w TU Signal Iduna o numerze M203237. Beneficjentem jest Marszałek Województwa Podlaskiego.

Zapisz się
Facebook