Przeszukaj serwis
wyjazdy@onefun.pl   +48 515 505 310

Wstępny podział osób na apartamenty

Kryterium doboru: płeć, wiek oraz data zapisu, oraz – czy dana osoba zamawiała catering – catering tylko w Chalet Charlie.
Staraliśmy się uwzględnić prośba po wspólny kwaterunek, które do nas spływały na bieżąco.

W przypadku kontrowersji czy też przeoczeń prosimy o kontakt: wyjazdy@onefun.pl (tel do spraw innych).

 

Charlie 2  
Dawid Wierz
Michał Wierz
Adam Der salon
Łukasz Odol salon
   
   
Charlie 3  
Jarosław Maje
Damina Boł
Kamila Boł  
Maciej Zien salon
Oliwia Maj salon
   
   
Charlie 4  
Magdalena Dyr
Barbara Olesz
Katarzyna Kwi  
Bogusława Sie-zak salon
  salon
   
   
Charlie 5  
Bogdan Czaj
Jarosław Kost
Piotr Zale  
Adam Dziadk salon
  salon
   
   
Charlie 6  – KADRA  
Arek – pilot
Instruktor
Igor – Kucharz salon
  salon
   
   
Charlie 7  
Julia Leg
Aleksandra Racz
Joanna Adam  
Sławomira Zduń
Magdalena Orze
Angelina Szcz salon
Damian Lubk salon

 

Charlie 1  
Robert Bul
Michał Kośl
Andrzej Szer  
Kornel Mach salon
salon
   
   
Charlie 9
Stanislaw Odo
Jarosław Gejc
Michał Odol
Artur Kacp
Jarosław Bron salon
Roman Skro salon
   
   
Charlie 8
Anna Horo
Marek Kry
TOMASZ JADA
Piotr Pies
Andrzej Grę
Jacek Piecz salon
  salon
   
   
Canton 2  
Kierowca #1
Kierowca #2
Klara salon
Piotr salon
   
   
Flat Adelina 2 – centrum  
Marcin Kub
Paweł Czech
Robert Gas salon
  salon

 

Zapisz się
Facebook